Lilit A.Voskanyan

(0 votes)
  • 2314
  • Հասցե: Fuchiki 30, Ophthalmological Center after S.Malayan
  • Հեռ․: +374 91 42 17 81, +374 10 35 49 80

Lilit A. Voskanyan., M.D., Ph.D.CurriculumVitae

Yerevan, Armenia

LilitA.Voskanyan, M.D., Ph.D.

Curriculum Vitae

Marital Status: Married, two children

Place of Birth: Yerevan, Republic of Armenia

DateofBirth:October 9, 1964

Education:

1982-1988: Armenia, Yerevan; Yerevan State University Medical Facility, Medical Degree /M.D./ with Honors

1988-1991: Armenia , Yerevan; Ordinatura Eye Diseases &Microsurgery Center in Yerevan, surgical residency with a speciality in Ophtalmology with Honors

1988-1991: Armenia, Yerevan; Received a Ph. D. in Ophtalmology Related to Aphakic Glaucoma with Honors

1991-1998: Armenia, Yerevan; Glaucoma Department at the Republican Eye Hospital, Extensive Training in Ophtalmology /treatment and surgery/ with Honors

Fellowships:

1999-2000: United States of America Fellowship, University of California, Irvine; AECP-AAMOS Scholar; Medical and Surgical Treatment of Glaucoma

2006: Fellowship at Graz University, Austria; Training in New Surgical Methods of Glaucoma and Cataract surgery

Work Experience:

2001-2011: Armenia, Yerevan; S.V. Malayan Ophtalmological Center, Named Chief of Glaucoma Surgery

2001-2011: Armenia, Yerevan; Yerevan State University Medical Facility, Professor of Ophtalmology

Clinical Trials:

2007: An Open-Label, Prospective, Non-Comparative, Multicenter Study to Evaluate the Safety and Effectiveness of Microstent in Subjects with Open-Angle Glaucoma

2008: A Prospective Study of the iStent Models GTS400 and GTS401

2009: An Initial Feasibility Study of the Trabecular Micro-Bypass F1-05-B Injector System in the Delivery of Two GTS400 iStents in Patients with Refractory Glaucoma

2009:An Open-Label Feasibility Study to Evaluate the Safety and Tolerability of the GTS401-LS-x Long  Suprachoroidal Stent in Patients with Refractory Glaucoma

 

Lilit A. Voskanyan., M.D., Ph.D.                                                                                      Curriculum Vitae

Yerevan, Armenia

2010: A Prospective, Unmasked, Randomized Evaluation of the GTS400 Versus Two Ocular Hypotensive Agents in Patients with Primary Open-Angle Glaucoma

2010: A Prospective, Unmasked, Evaluation of the GTS400 in Patinets with Primary Open-angle Glaucoma

 

Clinical Trials: /continued/

2010: An Open-Label Feasibility Study to Evaluate the Safety and Efficacy of the  Suprachoroidal Stent Model G3 High-flow in Eyes of Patients with Refractory Glaucoma

2010: A Prospective, Randomized, Controlled, Evaluation of Open-angle Glaucoma Subjects on Two Topical  Hypotensive Medications, Implanted with One, Two, or Three Trabecular Micro-bypass Stents and Postoperative Topical Prostaglandin

2010:A Prospective Evaluation of Open-angle Glaucoma Subjects on One Topical Hypotensive Medication Treated with Two Trabecular Micro-bypass Stents

2010: A Prospective Evaluation of Open-angle Glaucoma Subjects on Two Topical Hypotensive Medication Treatment with Two Trabecular Micro-bypass Stents and a Postoperative Topical Prostaglandin

2010: A Prospective Evaluation of Open-angle Glaucoma Subjects on Two Topical Hypotensive Medication Treated with One Suprachoroidal Stent and a Postoperative Topical Prostaglandin

2011: A Prospective Evaluation Of Open-angle Glaucoma Subjects on One Topical Hypotensive Medication Rendomized to Treatment with Two Trabecular Microbypass Stents /iStent inject/ or One Suprachoroidal Stent/iStent supra/

2011: A Prospective, Randomized Evaluation of Subjects with Open-angle Glaucoma, Pseudoexfoliative Glaucoma, or Ocular Hypertension Naïve to Medical and  Surgical  Theraphy, Treated with Two Trabecular Micro-bypass Stents/iStent/ or TravoprostOphtalmic Solution 0,004%

2011: A Prospective Evaluation of Open-Angle Glaucoma Subjects with  One Prior Trabeculectomy Treated Concurrently with One Suprachoroidal Stent and Two Trabecular Micro-bypass Stents and a Postoperative Prostaglandin

2011: A Prospective  Evaluation of Open-Angle Glaucoma Subjects on One Topical Hypotensive Medication Randomized to Treatment with One or Two Trabecular Micro-bypass Stents in Conjuction with Cataract Surgery

2011: A Prospective, Randomized Evaluation of Subjects with Open-angle Glaucoma, Pseudoexfoliative Glaucoma, or Ocular Hypertension Naïve to Medical and Surgical Therapy, Treated with Two Trabecular Micro-bypass Stents /iStent inject/ or TravoprostOphtalmic Solution 0,004%

2011: A Prospective, Randomized, Controlled, Parallel Groups Evaluation of Open-angle Glaucoma Subjects on One Ocular Hypotensive Medication Randomized to Treatment with Two Trabecular Micro-bypass Stents or Selective Laser Trabeculoplasty

 

Invited Lectures and Presentations: More than 15

Publications: More than 48

Բաժանորդագրում

Բաժանորդագրվեք եւ տեղեկացեք վերջին նորություններին

Հետադարձ կապ

  • Երեւան, Հայաստան
  • Գրեք մեզ
  • Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։
  • +374 (96) 329135
  • +374 (77) 029091

Գտեք մեզ

Թեգեր